albedo

Båten Albedo är en oceanroddbåt byggd 2009 som korsat Atlanten och rundat Storbritannien. Den är byggt i glasfiber med inslag av plywood och har förstärkts för att klara isen på Norra ishavet.

Om vågorna skulle få Albedo att gå runt, vänder den automatiskt tillbaka. Glenn och Sören har då tagit skydd i akterutrymmet där de har all kommunikationsutrustning som VHF, AIS och GPS. Detta utrymme är också sovrum där de turas om att sova medan den andre ror, vanligtvis två timmar var. Tjugo timmar per dygn. I ungefär två månader.

Albedo har två sittplatser vilket gör det möjligt för teamet att öka farten om vindarna pressar dem mot farliga klippor. Båten har också water maker som omvandlar saltvatten till sötvatten, vilket är livsviktigt om de driver ut till havs under lång tid.

 

*Albedo är ett mått på reflektionsförmåga. 1 albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0 att inget ljus reflekteras. Jordens albedo är i genomsnitt 0,3. När isen smälter i Arktis absorberar ishavet mer solstrålar och blir varmare, vilket leder till snabbare avsmältning.

 

 

 

ALBEDO

RODERSYSTEM

SOLPANELER

Vikt netto: 500 kg

Längd: 7,3 m

Bredd: 1,9 m

Höjd: 1,4 m

Båten har tre olika system för styrning; autopilot, fotstyrning och manuell styrning.

All teknik, kommunikation och navigation drivs av solenergi via båtens fyra solpaneler.

KONTAKT/PR

+46 70 950 40 47

PARTNERS